Limic logo
Kestäviä ja turvallisia LED -valoja.
Uuden teknologian energiaa säästäviä tehokkaita LED -valoja, kaikkiin tarpeisiin.

Suomen Verkkomaksut Suomen Yrittäjät
 
TEKNIIKKAOSUUS...

Tälle sivulle tullaan laittamaan LED -tekniikaan ja valaistukseen liittyviä asioita laajemmin.
Nyt näin aluksi sivulla on selitetty lähinnä valaistusteknisiä suureita.
Limic Oy - Google +Kuva

Limic Oy:n LED -valaisimen liitoslevyn prototyyppi uuden teknologian LED:eille.


 
TEHO, SÄHKÖTEHO (W)

Perinteisissä lampuissa teho on ollut valintakriteeri, joka on aina helpotanut lampun valintaa. Lampun ottama sähköteho on samalla myös maanläheisesti kertonut, paljonko lamppu tuottaa valoa. Oikeasti tämä lukema kertoo vain sen, kuinka paljon sähkötehoa lamppu kuluttaa palaessaan. Kakki se teho, jota ei lampusta saada valona, muuttuu lämmöksi. Suurin osa perinteisten lamppujen kuluttamasta sähkötehosta käytetäänkin ympäröivän ilman lämmittämiseen. Siksi kannattaa valita lamppu, joka tuottaa mahdollsiimman paljon valotehoa mahdollisimman pienellä sähköenergian määrällä (ks kohta valotehokkuus). Tehon suurre (tunnus) on P (Power) ja yksikkö Watti (W).VALOTEHOKKUUS (lm / W)

Valotehokkuus kertoo valolähteestä saadun valomäärän suhteessa käytettyyn sähkötehoon. Valonlähteiden valotehokkuuden yksikkö on lm / W (lumen / Watti), joka kuvaa suoraan lampun hyötysuhdetta. Valotehokkuus on olennainen suurre, kun vertaillaan eri valonlähteiden energiatehokkuutta. Valotehokkuus saadaan, kun valolähteen tuottama valomäärä (lumen, lm) jaetaan se kuluttamalla sähköteholla (Watti, W). Mitä suurempi luku on, sen energiatehokkaampi valonlähde on, eli se on hyötysuhteeltaan parempi.VALOVIRTA (lm)

Valovirta ilmaisee kuinka paljon valoa valonlähde antaa. Valovirran lukema annetaan yleensä lampuille, joilla ei varsinaisesti ole omaa heijastinta (ks. valovoima). Valovirran yksikkö on lumen (lm).

LED valojen (kuten monien muidenkin valolähteiden) valovirran määrä (luminous flux, F) ilmaistaan lumeneina (lm). Valovirta määritellään lyhennettynä seuraavasti: 1 lumen on se valomäärä, jonka pinta-alaltaan 1/60 cm² oleva puhdas platinapinta tuottaa, kun se on lämpötilaltaan juuri sulamispisteessä (noin 1770 astetta Celsiusta). Esimerkiksi 40 W hehkulampun valontuotto (valovirran määrä, luminous flux) on non 400-500 lm ja 40 W loisteputken noin 2300 lm.
VALAISTUSVOIMAKKUUS (lux, lm / m²)

Valasitusvoimakkuus ilmaisee, paljonko valoa tulee tietylle pinnalle. Eri tiloille ja työtehtäviin annetaan suositeltavatt valaistusvoimakkuudet. Valaistusvoimakkuus ilmoitetaan luxeina (lx), ja se lasketaan yksinkertaisesti jakamalla tuleva valovirta (lm) valaistavalla pinta-alalla (yleensä neliömetri). Suurre (tunnus) on E.VALOVOIMA (cd)

Valovoima ilmaisee paljonko lamppu antaa valoa määräsuuntaan. Heijastimilla varustetuille lampuille annetaan yleensä valovoima valovirran sijaan. Myös useilla kapeakeilaisille linsseillä varustetuille LED-lampuille annetaan valovoiman arvo. Yhtä tärkeä arvo kuin valovoima, on myös keilan asteluku. Mitä kapeampi keila, sen pienemmän pinta-alan valolähde valaisee. Usein valovoimaa saadaan keinotekoisesti kasvatettua kaventamalla valolähteen valokeilaa. Valovoima onkin määräsuuntaan säteilevän valon voimakkuus. Valovoiman perusteella voidaan laskea valasitusvoimakkuus annetulla etäisyydellä valolähteestäVALOKEILAN AVAUTUMISKULMA (astetta)

Valolähteen valon keilan leveyttä eli avautumsikulmaa käytetän ilmaisemaan miten leveällä (tai kapealla) heijastimella tai linssillä varustettu lamppu antaa valoa. Avautumsikulma annetaan asteina. Yleisvalaistuksessa tulee käyttää mahdollsiimman leveää keilaa (25 asteesta ylöspäin) ja esim. kapeissa kohdevaloissa (esim. taskulampuissa, lukuvaloissa) mahdollisimman kapeaa keilaa (alle 10 astetta). Avautumsikulma ilmoittaa kulman, jossa valovoima (cd) on vähintään puolet maksimiarvostaan. Niinpä avautumiskulman reunalla onkin puolet vähemmän valovoimaa kuin keilan keskellä.ELINIKÄ (h)

Lampun elinikä kertoo lampun keskimääräisen paloajan testiolosuhteissa. Keskimääräinen elinikä on aika, jonka aikana puolet testiin laitetuista lampuista on palanut. Hehkulampuilla tämä aika on noin 500 - 2000 tuntia (20 - 83 päivää) ja halogeenilampuillakin vain 4000 tuntia (167 päivää). LED-lampuilla tämä on jopa 100.000 tuntia (4167 päivää). Lamput testataan ns. vanhennustestissä.

Lampun testissä saama elinikä ei kuitenkaan kerro koko totuutta. Lamppu joutuu käyttöolosuhteissa erillaisiin ympäristöolosuhteisiin, kuten alttiiksi tärinälle, se joutuu siis myös mekaanisesti koville. Lisäksi perinteisten lamppujen (halogeenit, hehkulamput ja jopa loisteputket) hehkulanka joutuu kovalle mekaaniselle rasitykselle, koska hehkulanka lämpenee nopeasti sytytettäessä (jolloin lanka venyy) ja se jäähtyy, kun lamppu sammutetaan (hehkulanka lyhenee). Tämä jatkuva lämpeneminen ja jäähtyminen on yksi yleisimmistä syistä, miksi lamppu palaa. LED-valo on puolijohde eikä sen sisällä ole hehkulankaa. LED-valo on lähes immuuni tälläisille mekaanisille rasituksille, kuten tärinälle.

LED:in eliniän kannalta sen ohjaimelle asetetaan suuret vaatimukset. Mikäli LED:ä ohjataan oikein, saavutetaan LED:in täysi etu. Huonolla ohjaimella LED:in elinikä on jopa huomattavasti huonompi kuin hekulampulla, jopa vain joitakin tunteja.

VÄRILÄMPÖTILA (K)

Värilämpötila kertoo lähinnä sen, onko valolähteen valon väri lämmintä vai kylmää. Värilämpötila ilmoitetaan Kelvineeinä (K), mutta sitä ei pidä sekoittaa normaaliin lämpötilaan. Korkea lukema kertoo valon olevan kylmää (valkoinen valo sinertää), aivan kuten kuulaana talvipäivänä. Matala arvo taas kertoo valon olevan lämmintä (valkoinen valo kellertää), aivan kuten kesällä auringon paisteessa. Eurooppalaiset ovat mieltyneet keinotekoisen valolähteen lämpimään valoon (esim. hehkulamppu), värilämpötila noin 3000 K, kun taas valokuvaajat ja Aasialaiset pitävät huomattavasti kylmemmästä luvusta, yli 5000 K (=päivänvalo). Ohessa on joitakin värilämpötilan värejä. Huomaa, että LED-valo on lähinnä päivänvaloa:

10000 K Kylmän sinertävä (talvipäivä)
5000 K Päivänvalo (kirkkaat LED valot, loisteputket)
4000 K Neutraali valkoinen
3000 K Lämmin valkoinen (Halogeenit. erikois LED valot)
2700 K "Kodikas" (hehkulamput)
2000 K Melkein keltainen
LAMPUN LÄMPÖTILA (astetta)

Valolähteen lämpötila kertoo sen, kuinka kuumaksi lamppu lämpenee, kun sitä käytetään. Perinteiset hehkulankaan pohjautuvat lamput, kuten halogeeni- ja hehkulamput, lämpenevät useiden satojen asteiden lämpöisiksi. Halogeenilampun sisällä on jopa 1400 asteen lämpötila (hehkuva wolframlanka). Jopa niiden valokeilan lämpö on niin suuri, että se voi sytyttää tulipalon. LED-lampun sisällä ei koskaan ole yli 120 asteen lämpötilaa. Puu saattaa syttyä jo 200 C:ssa 12-15 minuutissa, mutta 400 asteessa jo alle minuutissa. Näin ollen halogeenivalon 1400 asteen lämpötila on suuri riski. Puu voi syttyä myös lämpösäteilyn vaikutuksesta. Jo 20 kW / m2 lämpösäteilyssä puu syttyy parissa minuutissa. Halogeenivalosta tälläinen säteilylämpömäärä on mahdollinen. LED-valojen turvallisuus perustuu juuri siihen, etteivät ne lämpene niin paljon, että ne voisivat sytyttää milloinkaan tulipaloa. Niiden valokeilassa ei ole juuri lainkaan lämpösäteilyä.

Halogeenivalon suurempi valovoima suhteessa hehkulamppuun perustuukin juuri tähän korkeaan palamislämpötilaan. Koska halogeenipolttimon sisällä on tyhjiön sijaan ns. ei aktiivista halogeenikaasua, palaa Wolfram lanka korkeammalla lämpötilalla katkeamatta. Halogeenivalot (kuten hahkulamputkin) ovatkin suuria lämmönlähteitä. Suurin osa niiden ottamasta tehosta muuttuu valon sijaan lämmöksi. LED -valossa tämä suhde on juuri toisin päin, enemmän valoa kuin lämpöä.VALOTEHOKKUUS (lm/W), VERTAILUA

Halogeeneissa valotehokkuus on max 30 lm / W. Paremman värilämpötilan saavuttamiseksi halogeenivalojen valoa kuitenkin suodatetaan, jolloin valotehokkuus pienenee huomattavasti, jopa puoleen tästä. Värilämpötila ilmoitetaan Kelvineinä ja sen yläraja on halogeenin tapauksessa lähellä wolframin sulamispistettä (hehkulamppu), jos tätä valon värikoostumusta ei muuteta suodattamalla. LED valojen paremmuus perustuu siihen, että niiden valotehokkuus on paljon parempi. Niiden lähettämää valoa ei tarvitse suodattaa juuri lainkaan, vaan valon väri tehdään lähes aina valoa lähettävän puolijohteen oikeilla materiaalivalinnoilla. 
 
   
 

logo
Limic Oy
puh. 020 7579 890 (klo 9-17).
led-valo