Time needed: 1 minute.

  1. Etsi nauhan katkaisukohta

    LED-nauha on jaettu moduleihin joiden päässä on katkaisupiste. Moduulit ovat nauhassa sähköisesti keskenään rinnan. Kataise LED nauha sen katkaisu/liitospisteestä. Tämä on yleensä merkitty LED-nauhaan tavalla taikka toisella. Nauhassa voi olla saksien kuva, pystyviiva tai pelkästään liitospiste eli kaksi paria kuparista liitospistettä tai kaksi soikeaa kuparista liitospistettä. Katkaisukohta on näiden kuparipisteiden tai soikioiden välissä. Jos katkaiset nauhan väärästä kohdasta, ei kyseinen moduuli enää toimi.led-nauhan katkaisu, Miten katkaisen LED nauhan, Limic Oy, Limic Oy

  2. Katkaise LED-nauha

    Aseta terävät sakset katkaisukohtaan eli liitospisteiden väliin ja katkaise nauha. led-nauhan katkaisu, Limic Oy